ПРИКЛЮЧИЛА ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА МЕДИЦИНСКАТА ФИЗИКА

ПОКАНА
ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема: 

Интензивно чуждоезиково обучение по английски език, в областта на специализираната езикова терминология, свързана с медицинската физика.

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана. Обучението е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда онлайн, в групи от по 5 до 7 участника.

Графикът на обучението ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обучението. Планира се то да се проведе в периода 29.11.2021 г. – 17.12.2021 г.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обучението, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалността медицинска физика.

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обучението, попълнете своята заявка за участие в срок до 25.11.2021 г. и я депозирайте като я качите на адрес: 

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/nTDNSwyaooarPkn с код за достъп 3aSKEUxl