В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Шуменски университет планира провеждането на обучения за преподаватели от Шуменски университет „Епископ константин Преславски“ на тема:

Проектиране на компетентностни модели в системи за електронно обучение

 Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация.

 Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на компетентностни модели, свързани с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода  м. юни – м. юли 2022 г.

 Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

 Обучението е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда присъствено, в групи от по 5 до 7 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите.

Лектори могат да бъдат преподаватели от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

 При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по приложената програма, моля, попълнете и  депозирайте заявка за участие в срок до 10.06.2022 гна адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/jqARHYWCiCB7p9s

Парола: Zzh5ze5j

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

 Приложения:

1.            Кратка анотация на краткосрочния курс

2.            Формуляр за заявяване на интерес от лектори

Последно модифициране: четвъртък, 27 октомври 2022, 08:22