ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема:

„Реализация на компетентностни модели в системи за електронно обучение“

По време на обучението ще се запознаете практически с възможностите на системата за електронно обучение Мудъл за представяне на компетентностна рамка на програма и курс за обучение на студенти, асоцииране на курсове с групи компетентности и проследяване на прогреса на обучаемите.

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 24 академични часа и ще се проведе присъствено в периода от 27 юни до 07 юли 2022 г.,  в групи от 5 до 7 участници. Графикът и организацията на провеждане ще бъдат обявени допълнително на заявилите желание за включване в обученията.

 Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  някое от посочените професионални направления:

1.2. Педагогика                     1.3. Педагогика на обучението по…          4.1. Физически науки

4.2. Химически науки          4.5. Математика                                             5.11. Биотехнологии

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 20 юни 2022 г. и да депозирате като я качите на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/Wmd3ckMPYY2PtcK с код за достъп rh62alPh

Последно модифициране: четвъртък, 23 юни 2022, 14:59