ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание възможност да се включите в чуждоезиково обучение по английски, немски, френски или испански език за съответните нива по Европейската езикова рамка:

Английски език - нива А1, А2, В1, В2 и С1

Немски език  - нива А1, А2 и В1

Френски език – нива А1, А2 и В1

Испански език - нива А1 и А2

Всеки курс е с продължителност 160 академични часа и ще се провежда онлайн два пъти седмично по 4 учебни часа в групи от 5 до 7 участника. Обучението завършва с финален писмен и устен изпит. След успешно завършване на курс всички обучаеми ще получат свидетелство за владеене на езика според покритото ниво по Европейската езикова рамка.

Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Планира се обученията да се реализират в периода от м. ноември 2022 г. до м. май 2023 г.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да се включат в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  някое от посочените професионални направления:

1.2. Педагогика                     1.3. Педагогика на обучението по…          4.1. Физически науки

4.2. Химически науки          4.5. Математика                                             5.11. Биотехнологии

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 23 октомври 2022 г. и  депозирате като я качите на адрес

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/Y98SqLTbALWDWTB с код за достъп 0b9FA5r8


Последно модифициране: вторник, 8 ноември 2022, 08:46