ПРИКЛЮЧИЛА ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Шуменския университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение, свързано с дигиталните компетентности при създаване на нови специалности и магистърски програми на тема:

Дизайн и провеждане на електронно дистанционно обучение и проектиране на електронни учебни ресурси

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана. Курсът е с продължителност 160 академични часа и ще се провежда в групи от по 5-7 участника.

Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Първите групи за обучение се планират в периода ноември 2022 – януари 2023 г.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението.

Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…        

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 03.11.2022 г. и я депозирайте като я качите на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/aYyGSfK3o5pogei с код за достъп: YHtw38fh

Регистрационен формуляр за заявяване на интерес към предложените обучения можете да намерите приложен към настоящето писмо.

Приложения:

1.         Кратка анотация на курса

2.         Формуляр за заявяване на интересПоследно модифициране: неделя, 22 януари 2023, 21:41