Описание на услугата МОДЕРН-А: Moodle

МОДЕРН-А: „МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ е проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е да повиши качеството на висшето образование в партньорската мрежа чрез създаване на успешен модел за устойчиво сътрудничество, насочено към модернизиране на системата за висше образование. Moodle е система за електронно обучение за учебните дейности, предлагани от партньорската мрежа.

Платформата предлага достъп до институционални или междуинституционални курсове на автентикирани/оторизирани потребители, принадлежащи към институции от федерацията. Отворените курсове могат да бъдат достъпни от гости, без да имат потребителски профил.

Описание на услугата BREN/EDUGAIN

BREN (Bulgarian Research and Education Network) е българската федерация за удостоверяване и оторизация на българските образователни, културни, и изследователски институции. eduGAIN предоставя ефективен, гъвкав начин за участващите федерации и свързаните с тях потребители и услуги за взаимно свързване само с една доверена самоличност, предоставена от институцията на потребителя. И двете федерации, целящи да предложат обща рамка за достъп до споделените онлайн ресурси, работят с еднократно влизане (SSO), така че потребителят трябва да влезе само веднъж по време на сесия на браузъра.

Изследователи, студенти и служители (известни като Потребители) могат да използват идентификационните данни на своята институция за достъп до уеб услуги (наречени доставчици на услуги), изложени от всички федерални институции, като се избягват многократни регистрации на потребители.

Всяка институция, която разкрива услуга за удостоверяване на доставчиците на услуги, се нарича Доставчик на самоличност, предоставяйки разширени функции за сигурност и строги политики за поверителност по отношение на задължителните закони.

Бисквитки

Данните за удостоверяване (потребител, парола) не се споделят между субектите, но бисквитките се обменят за временно съхраняване на SSL криптирани токени, за да се удостовери потребителят.

Журнални файлове

Системните и платформените журнални файлове се съхраняват 1 година от последното влизане. Дневниците са запазени, правилно поддържани и могат да бъдат предоставени на съдебния орган само в случай на инцидент със сигурността.

Атрибути

Следните атрибути са необходими за достъп до Moodle: EduPersonPrincinpalName, mail, givenName, sn.

Ако е налице, също се използват Affiliation и EduPersonEntitlement, за да се даде съгласие за автоматично записване в специални курсове, включващи специфични споразумения между институциите.

Допълнителна информация относно политиката за поверителност е достъпна тук https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administrativna_struktura/zaschita_na_lichnite_danni

Контакти

За информация за федерация BREN, please send an email to bif@bren.bg.

За информация за Moodle и eduGAIN please write to webmaster@uni-sofia.bg.

Последно модифициране: понеделник, 21 ноември 2022, 16:25