ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема:

Педагогически и технологичен дизайн на електронно обучение, разработка на електронно съдържание и провеждане на онлайн синхронно обучение

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана. Обучението е подходящо за преподаватели, които имат малък опит в електронното обучение и се нуждаят от базисни познания в разработването на електронно съдържание за нуждите на онлайн обучение.

Всеки курс е с продължителност 160 академични часа и ще се провежда онлайн,  в групи от по 5 участника, разпределени в четири модула, като всеки един модул е с продължителност от 40 учебни часа.

Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Първите групи за обучение се планират в периода м. декември 2022 г. до м. март 2023 г.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  някое от посочените професионални направления:

1.2. Педагогика                     1.3. Педагогика на обучението по…          4.1. Физически науки

4.2. Химически науки          4.5. Математика                                             5.11. Биотехнологии

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 18 декември 2022 г. и да депозирате като я качите на адрес

 https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/oKM9gfcTrSQsL8a  с код за достъп cSN0c0Mh


Последно модифициране: неделя, 22 януари 2023, 20:17