ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за СТУДЕНТИ от Софийски университет в подкрепа на кариерната им реализация чрез развиване на предприемачески, презентационни умения и дигитална креативност

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема:

"Дигитална креативност"

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 40 академични часа и ще се проведе през периода от м. декември 2022 г. до м. март 2023 г., в групи от по 10 участници. Графикът и организацията на провеждане ще бъдат обявени допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Обученията няма да се провеждат през периода на сесия.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението.

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 10 юни 2023 г. и да депозирате като я качите на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/6mrTCcb6zMYgaCa с код за достъп m6QSUj9f


Последно модифициране: сряда, 18 октомври 2023, 11:15