ПРИКЛЮЧИЛА ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Шуменски университет планира провеждането на обучения за преподаватели от Шуменски университет на тема:

Чуждоезиково обучение (английски език)

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на чуждоезикова компетентност, свързана с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода 14 март – 15 май 2023 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 160 академични часа и ще се провеждат в групи от по 5 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 22,50 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от Шуменски университет, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и депозирате заявка за участие в срок до 8.03.2023 г     

на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/jxJEXN36WxoGDk5

с код за достъп sTVRws4u

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

Приложения:

1.            Кратка анотация на дългосрочните курсове

2.         Формуляр за заявяване на интерес от лекториПоследно модифициране: понеделник, 20 март 2023, 21:18