ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема:

„IBM SPSS Statistics за преподаватели“

По време на обучението ще се запознаете с практическото приложение на софтуера IBM SPSS Statistics за провеждане на основните статистически методи за анализ. Съдържанието на курса логически следва етапите на провеждане на едно емпирично изследване. Всички примери се прилагат върху данни от реално проведени изследвания.

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 24 академични часа и ще се проведе присъствено в компютърна зала, осигурена с IBM SPSS Statistics в периода от 18 април до 30 април 2023 г.,  в групи от 5 до 7 участници. Графикът и организацията на провеждане ще бъдат обявени допълнително на заявилите желание за включване в обученията.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  някое от посочените професионални направления:

1.2. Педагогика                     1.3. Педагогика на обучението по…          4.1. Физически науки

4.2. Химически науки          4.5. Математика                                             5.11. Биотехнологии

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 09 април 2023 г. и да депозирате като я качите на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/pjmPcswWWinAfWf  с код за достъп aIRUA3Zb

Последно модифициране: сряда, 12 април 2023, 16:14