Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 40 академични часа и се предвижда да бъде проведен в периода 15.06.2023-06.07.2023 г., в три групи от по 10 участници всяка. Графикът и организацията на провеждане ще бъдат обявени допълнително на заявилите желание за включване в обученията.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението.

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 12.06.2023 г. и да депозирате като я качите на адрес:

 

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/5Ni7g6mDFTR85ag с код за достъп: DA8bjH3z

 

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучаеми ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в обучението.


Последно модифициране: сряда, 27 септември 2023, 11:17