ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема:

„Възможности за използване на инструменти с изкуствен интелект за преподавателска и изследователска дейност“

По време на обучението ще придобиете знания за някои от най-популярните технологични средства, базирани на изкуствен интелект, като в частност в обучението ще бъдат разгледани функционалностите на системата ChatGPT. Ще бъдат представени подходи и сценарии за използването на този и други подходящи инструменти при изпълнението на преподавателски и изследователски задачи.

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 24 академични часа и ще се проведе присъствено, в периода от 18 септември до 21 септември 2023 г.,  в групи от 5 до 7 участници. Графикът и организацията на провеждане ще бъдат обявени допълнително на заявилите желание за включване в обученията.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  някое от посочените професионални направления:

1.2. Педагогика                     1.3. Педагогика на обучението по…          4.1. Физически науки

4.2. Химически науки          4.5. Математика                                             5.11. Биотехнологии

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 01 август 2023 г. и да депозирате като я качите на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/a7PnqWwskQCXsqR  с код за достъп Xuzt9dY1


Последно модифициране: петък, 11 август 2023, 14:23