Подбор на обучители за провеждане на интензивно обучение за преподаватели на тема:

Компетентностен подход в процеса на обучение във висшето образование 

ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за
преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“ и ХТМУ в
подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите
училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение, свързано с Компетентностен подход в процеса
на обучение във висшето образование при създаване на нови специалности и
магистърски програми.

В курс Компетентностен подход в процеса на обучение във висшето образование

По време на обучението с помощта на експерти ще имате възможност да се включите в
дискусии и практически упражнения за Компетентностен подход в процеса на обучение
във висшето образование

Програмата на курсa е приложена към настоящата покана. Курсът е с продължителност 24
академични часа. Графикът на обученията ще бъде обявен
допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Първите групи за
обучение се планират в периода 10-13.01.2022 от 10 до 16 часа в зала 100, сгр. В на ХТМУ.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението.
Предимство имат млади преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.
Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в
дейности и обучение на студенти от специалности в някое от посочените професионални
направления:

5.11. Биотехнологии

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята
заявка за участие в срок до 7.01. 2021 г. и я изпратете обратно на мейл ddanalev@uctm.edu.


Последно модифициране: понеделник, 21 февруари 2022, 09:02