В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“  планира провеждането на обучения за студенти от  университета на тема:

 Предприемачески умения

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на кариерната реализация на студентите. То ще се проведе в периода 11.10.2023 г. – 22.11.2023 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението.

Обучението е с продължителност 40 академични часа и ще се провежда присъствено, в три групи от по 10 участника всяка. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 60 лв. на час, на обучаем, за три групи по 10 участника всяка, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и  депозирате заявка за участие в срок до 09.10.2023 г. на адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/MBWi26KkqoHbi89 с код на достъп CvbVort7

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

Приложения:

1.         Кратка анотация на краткосрочните курсове

2.         Формуляр за заявяване на интерес от лектори

Последно модифициране: вторник, 26 септември 2023, 11:09