В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за СТУДЕНТИ от Софийски университет в подкрепа на кариерната им реализация чрез развиване на предприемачески, презентационни умения и дигитална креативност

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема:

Дигитална креативност

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 40 академични часа и ще се провежда през м. октомври и ноември 2023 г., в групи от по 10 участници. Графикът и организацията на провеждане ще бъдат обявени допълнително на заявилите желание за включване в обученията.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението.

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 09.10.2023г. и я депозирайте като я качите на следния адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/WjpJAsf5cdAzzP4 с код на достъп G3H1epL3

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучаеми ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в обучението.

Последно модифициране: вторник, 26 септември 2023, 14:49