ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ  ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Софийски университет планира провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет на тема:

„Иновационни стратегии и методи за образование  чрез жестовите езици: последни постижения в изследванията на жестовия език“

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите, които да актуализират своите знания и умения спрямо  последните постижения в изследванията на жестовите езици и иновационния опит за използване на жестовия език в образованието и личностното развитие на глухи деца и ученици в международен контекст. То ще се проведе в периода от м. март 2022 г. до м. октомври 2022 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 80 академични часа, разпределено в два модула по 40 учебни часа и ще се провежда онлайн, в групи от 5 до 7 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 22,50 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от Софийски университет, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и  депозирате заявка за участие в срок до 27.02.2022 г.    на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/pKy3k3TmRdBMr5R  с код за достъп 5qdGc4SK

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.


Последно модифициране: понеделник, 28 февруари 2022, 10:05