В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Шуменски университет планира провеждането на обучения за преподаватели от Шуменски университет на тема:

 „Дизайн и провеждане на електронно обучение в дистанционна форма"

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на дигитална компетентност, свързана с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода март – декември 2022 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 80 академични часа и ще се провежда онлайн, в групи от по 6 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 27 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от Шуменски университет, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и депозирайте заявка за участие в срок до 20.03.2022 г на адрес 

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/9JfP3J8dWnfqCZN

с код за достъп  sMKFb8cD

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

 Приложения:

1.         Кратка анотация на дългосрочните курсове

2.         Формуляр за заявяване на интерес от лекториПоследно модифициране: четвъртък, 27 октомври 2022, 08:00