ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема:

„Технология на програмиране с Python“

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите от Факултет по математика и информатика, от други факултети в СУ и от партньорски университети, ангажирани с различни курсове и програми по проект МОДЕРН-А, които желаят да придобият знания и умения за програмиране с езика Python.

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 24 академични часа, разделен в три части за начинаещи,  за напреднали и за експерти. Обучението ще провежда през месец април на 2022 г.,  в групи от 5 до 7 участници.

Графикът и организацията на провеждане ще бъдат обявени допълнително на заявилите желание за включване в обученията.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. 

Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  някое от посочените професионални направления:

1.2. Педагогика                     1.3. Педагогика на обучението по…          4.1. Физически науки

4.2. Химически науки          4.5. Математика                                             5.11. Биотехнологии

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 29 март 2022 г. и да депозирате като я качите на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/xw36CPy5qcWMfXB с код за достъп zMSAv05l

Последно модифициране: четвъртък, 31 март 2022, 15:04