ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Софийският университет планира провеждането на обучения за студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на тема:

„Дигитална креативност"

Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на кариерната реализация на студентите. То ще се проведе в периода от ноември 2023 г. до декември 2023 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението.

Обучението е с продължителност 40 академични часа и ще се провежда присъствено, в групи от по 10 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 15 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от Софийския университет, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по една или повече от приложените програми на курсове, моля, попълнете и  депозирате заявка за участие в срок до 31 октомври 2023 г.  на адрес https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/RDya2gCitn4JN2E с код за достъп vD9cGNGI

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

Последно модифициране: сряда, 18 октомври 2023, 11:14