ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

В рамките на изпълнението на проект „МОДЕРН-А“ Технически Университет - София планира провеждането на обучения за преподаватели от Технически Университет - София на тема:

„Информационни технологии за обучение по анализ на данни“

Съдържанието на обучението в курса е приложенo към настоящата покана за обучители.

Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите с  цел да запознае преподавателите с практическото приложение на ИТ за анализ на данни по проекта. То ще се проведе в периода от 30 октомври до 23 ноември 2023 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. Предимство имат млади преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Обучението е с продължителност 24 академични часа и ще се провежда присъствено, в групи до 7 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 30 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

Лектори могат да бъдат преподаватели от Технически Университет - София, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация (програма) и желание за участие при посочените по-горе условия.

При интерес от Ваша страна да участвате като обучител, моля, попълнете и депозирате заявка за участие в срок до 27.10.2023 г.  и изпратете на е-майл: moderna@tu-sofia.bg

Последно модифициране: понеделник, 23 октомври 2023, 17:26