ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Технически Университет - София в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема:

„Информационни технологии за обучение по анализ на данни“

По време на обучението ще се запознаете с практическото приложение на ИТ за анализ на данни. Съдържанието на курса логически следва етапите на провеждане на анализа на данни. Всички примери се прилагат върху данни от реално проведени изследвания.

Анотация на курса е приложена към настоящата покана.

Курсът е с продължителност 24 академични часа и ще се проведе присъствено в компютърна зала в периода от 20 октомври до 23 ноември 2023 г., в четири периода с по две групи до 7 участници. Графикът и организацията на провеждане ще бъдат:

  1. Период 1: две групи по 7 участника в периода 30.10 - 03.11.2023 г.
  2. Период 2: две групи по 7 участника в периода 06.11 - 09.11.2023 г.
  3. Период 3: две групи по 7 участника в периода 13.11 - 16.11.2023 г.
  4. Период 4: две групи по 7 участника в периода 20.11 - 23.11.2023 г.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  рамките на проекта.

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до:

  1. Период 1: две групи по 7 участника в периода 30.10 - 03.11.2023 г. - краен срок за заявление: 27.10.2023 г.
  2. Период 2: две групи по 7 участника в периода 06.11 - 09.11.2023 г. - краен срок за заявление: 03.11.2023 г.
  3. Период 3: две групи по 7 участника в периода 13.11 - 16.11.2023 г. - краен срок за заявление: 10.11.2023 г.
  4. Период 4: две групи по 7 участника в периода 20.11 - 23.11.2023 г. - краен срок за заявление: 17.11.2023 г.

Заявленията за участие ги депозирайте като ги изпратите на е-майл: moderna@tu-sofia.bg.

 


Последно модифициране: петък, 3 ноември 2023, 11:08