В рамките на изпълнението на проект МОДЕРН-А Шуменски университет планира провеждането на обучения за преподаватели от Шуменски университет на тема:

Чуждоезиково обучение (руски език)

 Съдържанието на обучението в курса е описано в кратка анотация, приложена към настоящата покана за обучители.

 Планираното обучение е в подкрепа на преподавателите за развитие на дигитална компетентност, свързана с разработването на съвместни програми по проекта. То ще се проведе в периода април – юли 2022 г.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението и ангажираност с професионалните направления, в които се разработват съвместни програми. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

 Обучението е с продължителност 160 академични часа и ще се провежда в групи от по 5-7 участника. Финансирането предвижда заплащане за лекторите в размер на 22,50 лв. на час, което включва и дължимите осигуровки.

 Лектори могат да бъдат преподаватели от Шуменски университет, от висшите училища партньори или изявени специалисти от практиката с доказана компетентност по проблематиката на обученията и готовност да реализират обучението по предварително зададената анотация и желание за участие при посочените по-горе условия.

 При интерес от Ваша страна да участвате като обучаващ по приложената програма на курсове, моля, попълнете и депозирате заявка за участие в срок до 8.04.2022 г на адрес

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/WWTcgMg2CE2jaZP

с код за достъп IXMsbsz1

След разглеждане на заявките от управленският екип на проекта избраните обучители ще бъдат уведомени и ще бъдат уточнени административни въпроси по тяхното включване в проекта.

 Приложения:

1.         Кратка анотация на дългосрочните курсове

2.         Формуляр за заявяване на интерес от лектори

 


Последно модифициране: неделя, 12 юни 2022, 19:01