В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Шуменския университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

 Предлагаме на вашето внимание обучение, свързано с развитие на чуждоезикови компетентности при създаване на нови специалности и магистърски програми на тема:

                                                                                  Чуждоезиково обучение (руски език)

 Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана. Курсът е с продължителност 160 академични часа и ще се провежда в групи от по 5-7 участника.

 Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Първата група за обучение се планира в периода април – юли 2022 г.

 Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението.

Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

 Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в професионално направление:

                                               1.3. Педагогика на обучението по…        

 При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 08.04.2022 г. и я депозирайте като я качите на адрес

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/5ESpJBRFnMZK5HS

с код за достъп: d4GKpkrZ

 Регистрационен формуляр за заявяване на интерес към предложените обучения можете да намерите приложен към настоящето писмо.

 Приложения:

1.         Кратка анотация на курса

2.         Формуляр за заявяване на интерес


Последно модифициране: неделя, 12 юни 2022, 19:01