ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Софийски университет в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение, свързано с развитие на жестомимична  компетентност при създаване на нови специалности и магистърски програми, на тема:

„Иновационни стратегии и методи за образование  чрез жестовите езици: последни постижения в изследванията на жестовия език“.

По време на обучението с помощта на експерти ще имате възможност да се включите в дискусии, семинари и лекции свързани с научните постижения на преподаватели в изследването на българския жестов език и неговото интегриране в приобщаващото образование на глухи деца и ученици. Курсът е насочен към преподаватели, които искат да актуализират своите знания и умения спрямо  последните постижения в изследванията на жестовите езици.

Кратки анотация на курса е приложена към настоящата покана. Всеки курс е с продължителност 80 академични часа и ще се провежда онлайн,  в групи от 5 до 7 участника, разпределено в два модула, като всеки един модул е с продължителност от 40 учебни часа.

Графикът на обученията ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обученията. Първите групи за обучение се планират в периода от 7 март до 13 октомври 2022 г

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

Преподавателите, които желаят да участват в обученията, е необходимо да участват в дейности и обучение на студенти от специалности в  някое от посочените професионални направления:

1.2. Педагогика                     1.3. Педагогика на обучението по…          4.1. Физически науки

4.2. Химически науки          4.5. Математика                                             5.11. Биотехнологии

 

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обученията, попълнете своята заявка за участие в срок до 3 март 2022 г. и да депозирате като я качите на адрес
https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/cX84mJBJZi3K94N  с код за достъп l6vNHHPQ


Последно модифициране: сряда, 9 март 2022, 09:42