В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за преподаватели от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в подкрепа на тяхното включване в разработването на съвместни програми с висшите училища партньори.

Предлагаме на вашето внимание обучение на тема: 

Дизайн и провеждане на електронно обучение

Кратка анотация на курса е приложена към настоящата покана. Обучението е с продължителност 80 академични часа и ще се провежда онлайн.

Графикът на обучението ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване в обучението. Планира се то да се проведе в периода 15.03.2022 г. – 31.05.2022 г.

Обученията са безплатни за участниците и се финансират чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението. Предимство имат млади  преподаватели и изследователи на възраст до 34 години.

При интерес от Ваша страна да се включите като участник в обучението, попълнете своята заявка за участие в срок до 10.03.2022 г. и я депозирайте като я качите на адрес:

https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/rJ82inzCGxeB9rR с код за достъп Pr38Myps

Регистрационен формуляр за заявяване на интерес към предложените обучения можете да намерите приложен към настоящето писмо.

Приложения:

1.         Кратка анотация на курса;

2.         Формуляр за заявяване на интерес;